ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εγκεκριμένα Προγράμματα από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και οι δράσεις του Trii Art School παροτρύνουν τους συμμετέχοντες να επανεξετάσουν όλους του τομείς και τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν τον κόσμο μας, κοιτάζοντας μέσα από τον φακό της Τέχνης και να δώσουν την δική τους ερμηνεία, εμπνεόμενοι και από τις διαφορετικές ερμηνείες των άλλων. Στόχος μας είναι, χωρίς όρια και περιορισμούς και εκτιμώντας την διαφορετικότητα, να παρακινηθούν, ώστε να ενσαρκώσουν τον εσωτερικό τους Κόσμο, την Ιδέα τους και να της δώσουν υλική υπόσταση μέσω της Τέχνης. Έτσι, επιτυγχάνεται, μέσω της ενσώματης μάθησης, η αισθητική καλλιέργεια, η προσωπική ανάπτυξη και αυτοπραγμάτωση με τρόπο βιωματικό, διασκεδαστικό και παιγνιώδη.